Disclaimer

Fisconté BV spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken, en indien nodig aanpassen.

Stuur uw reactie per e-mail naar: boekhouding@fisconte.be

Fisconté BV is gerechtigd om indien nodig of wenselijk mogelijke aanpassing en update(s) van de website op ieder ogenblik door te voeren.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen.

Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fisconté BV via deze website, acht Fisconté BV zich niet aansprakelijk.

Alle onderdelen van de website https://www.fisconte.be zoals de navigatiestructuur en menu’s, teksten, afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips, animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn de exclusieve eigendom van Fisconté BV  zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden natuurlijke personen of van haar eventuele licentiegevers en vallen onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Koppelingen of links die opgenomen zijn in de website kunnen leiden naar websites of webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van Fisconté BV . Dergelijke koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de bezoekers en houden geen expliciete noch impliciete goedkeuring in van Fisconté BV  van de betrokken website of webdienst. Fisconté BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de bezoeker maakt er volledig op eigen risico gebruik van. Fisconté BV is eveneens niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Pioniersplein 3, 8550 Zwevegem
mieke@fisconte.be

Fisconté BVBA is lid van ITAA nr. : 50.453.841
Desmet Mieke is lid van ITAA nr. : 10.424.567