Boekhouding, fiscaliteit & meer in mensentaal !

algemene boekhouding & fiscaliteit

Onze dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op:

 •  Voeren van de boekhouding, zowel bij u ter plaatse met uw boekhoudprogramma, als bij ons op kantoor.
 •  Supervisie en controle van de intern gevoerde boekhouding.
 •  Opmaken en bespreken van tussentijdse resultaten.
 •  Opmaken en bespreken van jaarrekeningen.
 •  Opmaken van periodieke en jaarlijkse rapporten voor zowel interne als externe doeleinden.
 • Opmaken en invullen van aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 •  Opmaken & indienen van Btw-aangiften, Btw-listings, intracommunautaire aangiften en Intrastat.
 •  Assistentie en begeleiding bij fiscale controles. 
 •  Opmaken en verdedigen van bezwaarschriften. 
 •  Fiscale optimalisatie van uw situatie, rekening houdend met het vennootschapsvermogen en het privaat vermogen.

  boekhouding online

Door de digitalisering wordt er momenteel hard gewerkt aan het online beheer van uw boekhouding. Ons doel is een volledige omschakeling naar een digitaal boekhoudplatform:

 •  Verwerking van aan- en verkoopfacturen
 •  Loondocumenten
 •  Bankafschriften

Wenst u zelf uw aan- en verkoopfacturen in te boeken?
Ook hiermee kunnen wij u helpen, de voordelen zijn:

 •  De permanente bijwerking van de aan-en verkopen door uzelf
 •  Een efficiëntere verwerking van uw administratie door automatisatie
 •  24/7 toegang en beschikbaarheid van uw boekhouding
 •  Up-to-date boekhouding
 •  Uw administratie staat direct digitaal gearchiveerd

starters
begeleiding

Afgestudeerd en ambitieus, of wilt u uw carrière een nieuwe wending geven? En denkt u daarbij aan het opstarten van een eigen zaak? Wij begeleiden u als startende ondernemer van A tot Z, zodat u goed geïnformeerd en met kennis van zaken kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk in uw leven.

Wij helpen u graag met volgende zaken:

 •  Het opstarten van de onderneming en het kiezen van de juiste structuur
  (vennootschap, eenmanszaak)
 •  Opstellen van een financieel plan en budgetten
 •  Begeleiding bij het opstellen van een oprichtingsakte
 •  Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 •  Aanvragen van een Btw-nummer
 •  Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 •  Aanvragen van diverse vergunningen
 •  Extra bijstand op maat van uw activiteit

KMO advies

U verdient dan ook advies op maat, rekening houdend met uw persoonlijke professionele en familiale situatie.

Strategisch advies:

 •  Btw & fiscaliteit (o.a. fiscale optimalisatie)
 •  Persoonlijke fiscale planning (o.a. optimalisatie erfenisrechten)
 •  Investeringsprojecten & opvolging van de financieringsaanvragen
 •  Persoonlijke financiële planning (o.a. toekomstplanning, zekerheid)
 •  Opstellen en opvolging van budgetten
 •  Sociale wetgeving & personeelszaken (i.s.m. sociaal secretariaat)
 •  Begeleiding loonadministratie (i.s.m. sociaal secretariaat)
 •  Overname van handelszaken
 •  Opstellen & nazicht van contracten
 •  Organisatie van de administratieve diensten
 •  Tussentijdse resultatenanalyse
 •  Begeleiding bij het invullen van diverse aangiften (van verschillende overheden)
 •  Samenwerking en begeleiding naar externe partners waar nodig